Այսօր: Երկուշաբթի, 15 Հուլիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 25
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 24
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 փետրվարի 2022 թվականի N 24

2022Թ. ՀԱՄԱՐ «ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

   Ղեկավարվելով  <<Տեղական  ինքնակառավարման  մասին>>  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  18-րդ  հոդվածի 1-ին  կետի 28-րդ ենթակետի  պահանջով, ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու կանոնակարգով. 

 

 

                  ԱՐԱՐԱՏ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆԻՆ

           ՈՐՈՇՈւՄ  Է` 

    Հաստատել  «Արարատի  քաղաքային  կոմունալ  ծառայություն»  բյուջետային  հիմնարկի  աշխատակիցների  քանակը,  հաստիքացուցակը  և  պաշտոնային  դրույքաչափերը  2022թ.-ի   համար:  / Հավելված 1,  կցվում  է/:  

 

Հավելված  N1

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                         ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  ԵՄ

 

                                                                                   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`

                                                                                       

                                                                                  __________   Ա.Ավետիսյան  

 

 

 

§²ð²ð²îÆ ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÎàØàôÜ²È Ì²è²ÚàôÂÚàôܦ  ´Úàôæºî²ÚÆÜ ÐÆØܲðÎÆ

²ÞʲîàÔܺðÆ Âì²ø²Ü²ÎÀ, вêîÆø²òàôò²ÎÀ ºì ä²ÞîàܲÚÆÜ                                              ¸ðàôÚø²â²öºðÀ

2022Ã.

Ð/Ð

ä²ÞîàÜÀ

вêîÆø²ÚÆÜ

ä²ÞîàܲÚÆÜ

ä²ÞîàܲÚÆÜ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

      î²ðºÎ²Ü

 

ØƲìàðÀ

¸ðàôÚø²â²öÀ

¸ðàôÚø²â²öÀ

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

²Þʲî²ì²ðÒÆ

 

 

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

I կիսամյակ

II   կիսամյակ    

â²öÀ

 

 

I կիսամյակ

II   կիսամյակ     

 

 

/ÐРѳ½. ¹ñ³Ù/

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

ՏÝûñ»Ý

1

230000

230000

1380000

1380000

2760000

 

2

ԻÝŻݻñ-ٻ˳ÝÇÏ

1

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

3

Գլխավոր հ³ßí³å³Ñ

1

180000

180000

1080000

1080000

2160000

 

4

Հաշվապահ

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

5

Տնօրենի օգնական

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

6

Կադրերի գծով քարտուղար

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

7

Գáñͳí³ñ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

8

ԲñÇ·³¹ÇñÝ»ñ

2

200000

200000

1200000

1200000

2400000

 

9

ԷÉ»ÏïñÇÏ

1

140000

140000

840000

840000

1680000

 

10

Զá¹áÕ- í³ñå»ï

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

11

Վ³ñå»ï  կոյուղու

1

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

12

Վ³ñå»ï

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

13

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

1

170000

170000

1020000

1020000

2040000

 

14

Վ³ñáñ¹ ٻ˳Ýǽ³ïáñ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

15

Վ³ñáñ¹ ԳԱԶ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ

2

320000

320000

1920000

1920000

3840000

 

16

Վարորդ  ԶԻԼ ավտոմեքենայի

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

17

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

18

Վ³ñáñ¹  çñó³ÝÇ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

19

Վարորդ գազելի

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

20

Բ³Ýíáñ ³Õµ³Ã³÷Ç

9

1530000

1530000

9180000

9180000

18360000

 

21

Հ³í³ù³ñ³ñ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

22

Հ³í³ù³ñ³ñ

32

3520000

3520000

21120000

21120000

42240000

 

23

 Պատասխանատու այգու

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

24

Կ³Ý³ã³å³ïÙ³Ý µ³Ýíáñ             (8 ամիս)

7

700000

700000

2800000

2800000

5600000

 

25

Ջրաբաշխող(8 ամիս)

1

100000

100000

400000

400000

800000

 

26

Բանվոր

4

400000

400000

2400000

2400000

4800000

 

27

Փականագործ

1

89102

89102

534612

534612

1069224

 

28

Փականագործ ավտոմեքենայի

1

95000

95000

570000

570000

1140000

 

29

Դéݳå³Ý

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

30

Պահեստապետ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

31

Հյուսն

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

32

Որմնադիր

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

33

Վարպետ (տանիք վերանորոգող)

1

105000

105000

630000

630000

1260000

 

34

Աղբավայրի պահակ

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

35

Վ³ñáñ¹ ٻ˳Ýǽ³ïáñ/JCV/

1

200000

200000

1200000

1200000

2400000

 

36

Վ³ñáñ¹ ավտոաշտարակի /վիշկա/

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

37

Պատասխանատու գերեզմանոցի

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

38

Փականագործ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

39

Բանվոր /այլընտրանքային ծառայող/ ծանոթություն՝ դրամական բավարարումը կատարվում է պետ բյուջեից ամսական 30000  ÐÐ ¹ñ³Ù (7ամիս)

 

 

 

 

 

 

 

40

Բանվոր /այլընտրանքային ծառայող/ծանոթություն՝ դրամական բավարարումը կատարվում է պետ բյուջեից ամսական 30000  ÐÐ ¹ñ³Ù(12 ամիս)

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԳՅՈՒՂ

 

41

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

2

250000

250000

1500000

1500000

3000000

 

42

Վարորդ /ուսանողականի/

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

43

հուշահամալիրի այգեպան /8 ամիս,գ.Արարատ /

1

100000

100000

400000

400000

800000

 

44

հուշահամալիրի հավաքարար                       /8 ամիս,գ.Արարատ /

1

100000

100000

400000

400000

800000

 

45

փողոցի հավաքարար        /գ. Արարատ /

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

46

վարձավճար հավաքող/գ.Արարատ/

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

47

Բ³Ýíáñ ³Õµ³Ã³÷Ç

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ

 

48

Հաշվապահ

1

125000

125000

750000

750000

1500000

 

49

Գանձապահ

1

125000

125000

750000

750000

1500000

 

50

Օպերատոր

1

125000

125000

750000

750000

1500000

 

51

Գանրող

8

800000

800000

4800000

4800000

9600000

 

      Ըݹ³Ù»ÝÁ

109

13464102

13464102

78784612

78784612

157569224

 
                 

2022թ.տոնական և հիշատակի օրերի, վերջնահաշվարկի,   լրավճարի համար վճարվող գումարը կազմում է`5.000.0  հազ.դրամ

 
                 

 

 

 


Կողմ -17

ԱԴԱՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՆԻ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՍԼԱՆ

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՖԻՐԴՈՒՍ

ԹՈՒՆՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ

ԼԵՎՈՆՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՍՊՐԱՄ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՆՈՒՇ

ՀԱՐՈՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՌԻՄԱ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՀԵ

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍԵՐԳՈ

ՍԻՆԱՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -5

ԱՂԱԽԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՀԱՅԿՅԱՆ ՀԱՅԿ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner