Այսօր: Չորեքշաբթի, 26 Հունիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 4
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 24
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԲԱԲԿԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2022 թվականի N_
2022Թ. ՀԱՄԱՐ «ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

   Ղեկավարվելով  <<Տեղական  ինքնակառավարման  մասին>>  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  18-րդ  հոդվածի 1-ին  կետի 28-րդ ենթակետի  պահանջով, ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու կանոնակարգով. 

 

 

                  ԱՐԱՐԱՏ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆԻՆ

           ՈՐՈՇՈւՄ  Է` 

    Հաստատել  «Արարատի  քաղաքային  կոմունալ  ծառայություն»  բյուջետային  հիմնարկի  աշխատակիցների  քանակը,  հաստիքացուցակը  և  պաշտոնային  դրույքաչափերը  2022թ.-ի   համար:  / Հավելված 1,  կցվում  է/:  

 

Հավելված  N1

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                         ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  ԵՄ

 

                                                                                   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`

                                                                                       

                                                                                  __________   Ա.Ավետիսյան  

 

 

 

§²ð²ð²îÆ ø²Ô²ø²ÚÆÜ ÎàØàôÜ²È Ì²è²ÚàôÂÚàôܦ  ´Úàôæºî²ÚÆÜ ÐÆØܲðÎÆ

²ÞʲîàÔܺðÆ Âì²ø²Ü²ÎÀ, вêîÆø²òàôò²ÎÀ ºì ä²ÞîàܲÚÆÜ                                              ¸ðàôÚø²â²öºðÀ

2022Ã.

Ð/Ð

ä²ÞîàÜÀ

вêîÆø²ÚÆÜ

ä²ÞîàܲÚÆÜ

ä²ÞîàܲÚÆÜ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

      î²ðºÎ²Ü

 

ØƲìàðÀ

¸ðàôÚø²â²öÀ

¸ðàôÚø²â²öÀ

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

²Þʲî²ì²ðÒÆ

 

 

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

I կիսամյակ

II   կիսամյակ    

â²öÀ

 

 

I կիսամյակ

II   կիսամյակ     

 

 

/ÐРѳ½. ¹ñ³Ù/

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

ՏÝûñ»Ý

1

230000

230000

1380000

1380000

2760000

 

2

ԻÝŻݻñ-ٻ˳ÝÇÏ

1

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

3

Գլխավոր հ³ßí³å³Ñ

1

180000

180000

1080000

1080000

2160000

 

4

Հաշվապահ

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

5

Տնօրենի օգնական

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

6

Կադրերի գծով քարտուղար

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

7

Գáñͳí³ñ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

8

ԲñÇ·³¹ÇñÝ»ñ

2

200000

200000

1200000

1200000

2400000

 

9

ԷÉ»ÏïñÇÏ

1

140000

140000

840000

840000

1680000

 

10

Զá¹áÕ- í³ñå»ï

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

11

Վ³ñå»ï  կոյուղու

1

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

12

Վ³ñå»ï

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

13

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

1

170000

170000

1020000

1020000

2040000

 

14

Վ³ñáñ¹ ٻ˳Ýǽ³ïáñ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

15

Վ³ñáñ¹ ԳԱԶ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ

2

320000

320000

1920000

1920000

3840000

 

16

Վարորդ  ԶԻԼ ավտոմեքենայի

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

17

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

18

Վ³ñáñ¹  çñó³ÝÇ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

19

Վարորդ գազելի

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

20

Բ³Ýíáñ ³Õµ³Ã³÷Ç

9

1530000

1530000

9180000

9180000

18360000

 

21

Հ³í³ù³ñ³ñ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

22

Հ³í³ù³ñ³ñ

32

3520000

3520000

21120000

21120000

42240000

 

23

 Պատասխանատու այգու

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

24

Կ³Ý³ã³å³ïÙ³Ý µ³Ýíáñ             (8 ամիս)

7

700000

700000

2800000

2800000

5600000

 

25

Ջրաբաշխող(8 ամիս)

1

100000

100000

400000

400000

800000

 

26

Բանվոր

4

400000

400000

2400000

2400000

4800000

 

27

Փականագործ

1

89102

89102

534612

534612

1069224

 

28

Փականագործ ավտոմեքենայի

1

95000

95000

570000

570000

1140000

 

29

Դéݳå³Ý

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

30

Պահեստապետ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

31

Հյուսն

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

32

Որմնադիր

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

33

Վարպետ (տանիք վերանորոգող)

1

105000

105000

630000

630000

1260000

 

34

Աղբավայրի պահակ

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

35

Վ³ñáñ¹ ٻ˳Ýǽ³ïáñ/JCV/

1

200000

200000

1200000

1200000

2400000

 

36

Վ³ñáñ¹ ավտոաշտարակի /վիշկա/

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

37

Պատասխանատու գերեզմանոցի

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

38

Փականագործ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

39

Բանվոր /այլընտրանքային ծառայող/ ծանոթություն՝ դրամական բավարարումը կատարվում է պետ բյուջեից ամսական 30000  ÐÐ ¹ñ³Ù (7ամիս)

 

 

 

 

 

 

 

40

Բանվոր /այլընտրանքային ծառայող/ծանոթություն՝ դրամական բավարարումը կատարվում է պետ բյուջեից ամսական 30000  ÐÐ ¹ñ³Ù(12 ամիս)

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԳՅՈՒՂ

 

41

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

2

250000

250000

1500000

1500000

3000000

 

42

Վարորդ /ուսանողականի/

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

43

հուշահամալիրի այգեպան /8 ամիս,գ.Արարատ /

1

100000

100000

400000

400000

800000

 

44

հուշահամալիրի հավաքարար                       /8 ամիս,գ.Արարատ /

1

100000

100000

400000

400000

800000

 

45

փողոցի հավաքարար        /գ. Արարատ /

1

100000

100000

600000

600000

1200000

 

46

վարձավճար հավաքող/գ.Արարատ/

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

47

Բ³Ýíáñ ³Õµ³Ã³÷Ç

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ

 

48

Հաշվապահ

1

125000

125000

750000

750000

1500000

 

49

Գանձապահ

1

125000

125000

750000

750000

1500000

 

50

Օպերատոր

1

125000

125000

750000

750000

1500000

 

51

Գանրող

8

800000

800000

4800000

4800000

9600000

 

      Ըݹ³Ù»ÝÁ

109

13464102

13464102

78784612

78784612

157569224

 
                 

2022թ.տոնական և հիշատակի օրերի, վերջնահաշվարկի,   լրավճարի համար վճարվող գումարը կազմում է`5.000.0  հազ.դրամ

 
                 

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԲԱԲԿԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner