Այսօր: Հինգշաբթի, 20 Հունիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 148
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 6
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2022 թվականի N_
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ, ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 4 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղական   ինքնակառավարման   մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 18-րդ    հոդվածի 1-ին  մասի  28-րդ  կետի, 34-րդ  հոդվածի, ,,Նորմատիվ  իրավական  ակտերի   մասին,, Հայաստանի  Հանրապետության   օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ,,Նվազագույն  ամսական  աշխատավարձի  մասին,, Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքիՀայաստանի  Հանրապետության   աշխատանքային   օրենսգրքի 178-րդ    հոդվածի.

 

 

ԱՐԱՐԱՏ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1Հաստատել Արարատի համայնքապետարանի  կառուցվածքը, աշխատակիցների  քանակը, հաստիքացուցակը, պաշտոնային  դրույքաչափերը  համաձայնկից N1 և N2  հավելվածների։
2
Սահմանել  և  հաստատել  հավելավճար համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող  դասային աստիճանից բարձր  դասային   աստիճան  ունենալո  ւհամար՝ պաշտոնային դրույքաչափի 5℅ չափով:                                            
3
Ուժը  կորցրած  ճանաչել 2021 թվականի հունվարի 14-ի  թիվ 4 որոշումը։
4.
Առաջարկել Հայաստանի  Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ  համայնքի ղեկավարին Արարատ  համայնքապետարանի աշխատակազմի  համայնքային  ծառայության  պաշտոնների  անվանացանկում  համապատասխան  փոփոխություններ կատարելու առաջարկությամբ  մեկշաբաթյա  ժամկետում սահմանված կարգով դիմել  Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  լիազորված   պետական   կառավարման   մարմին:            
5.  Արարատի
համայնքապետարանի  կառուցվածքը, աշխատակիցների   քանակը, հաստիքացուցակը, պաշտոնային  դրույքաչափերը կիրառել կառավարչական  հիմնարկը  պետական  ռեգիստրում  գրանցելուց   և  լիազոր  մարմնի  կողմից  հաստատելուց   հետո:          

                                                                                                                                   Հավելված  N 1

 

                                                                                  Հաստատված  է   համայնքի  ավագանու                                                                                                                                                          2022թ. հունվարի 19 -ի  թիվ  6  որոշմամբ

                                                                                                                                                                                                        ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 ԱՐԱՐԱՏԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 2022թ.

 Կառուցվածքային  ստորաբաժանումներ

 

                                          

 1.    Քարտուղարության, անձնակազմիկառավարման, տեղեկատվականտեխնոլոգիայիբաժին

 2.    Ֆինանսատնտեսական  բաժին

 3.    Եկամուտների  հաշվառմանևգանձումների   բաժին

 4.    Իրավաբանական բաժին

 5.    Կրթության, սպորտի, մշակույթի,   երիտասարդության ևառողջապահության  բաժին

 6.    Գյուղատնտեսության ևհողօգտագործման   բաժին

 7.    Քաղաքաշինության   բաժին

 8.    Ներքին  աուդիտի   բաժին     

                                                                                                                                 Հավելված  N2

                                                                                                                                Հաստատված  է  համայնքի  ավագանու         
                                                                                                                             
2022
թ. հունվարի   19  -ի  թիվ 6 որոշմամբ                                                                           

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ    ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ    ՔԱՆԱԿԸ,  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  ԵՎ  ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ  2022թ.

հհ

Հաստիքի անվանումը

Հաստիքային միավոր

Պաշտոնային դրույքաչափը (հաստիքային միավորի համար)

Ընդհանուր աշխատավարձ

1

2

3

4

5

Համայնքային քաղաքական պաշտոններ

1

Համայնքի ղեկավար

1

470000

470000

2

Համայնքի ղեկավարի 1 տեղակալ

1

380000

380000

3

Համայնքի ղեկավարի  տեղակալ

2

370000

740000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

 

1590000

 

Համայնքային հայեցողական պաշտոններ

 

4

Համայնքի ղեկավարի  խորհրդական

2

300000

600000

5

Համայնքի ղեկավարի օգնական

2

280000

560000

6

համայնքի ղեկավարի մամլո խոսնակ

1

280000

280000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1440000

 

Համայնքային վարչական պաշտոններ

Վարչական ղեկավարներ

7

Արարատ

1

340000

340000

8

Ավշար

1

330000

330000

9

Արմաշ

1

320000

320000

10

Նոյակերտ

1

320000

320000

11

Սուրենավան

1

320000

320000

12

Զանգակատուն

1

320000

320000

13

Երասխավան

1

320000

320000

14

ՈՒրցալանջ

1

320000

320000

15

Պ.Սևակ

1

320000

320000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

 

2910000

                                                                                                                                                                                    Համայնքային ծառայության պաշտոններ

 

Քարտուղարության, անձնակազմիկառավարման, տեղեկատվականտեխնոլոգիայիբաժին

16

Աշխատակազմի քարտուղար

1

380000

380000

17

Աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալ

1

330000

330000

18

Գլխավոր մասնագետ

1

270000

270000

19

Առաջատար մասնագետ զորակոչի գծով

1

220000

220000

20

Առաջատար մասնագետ

2

220000

440000

21

Առաջին կարգի մասնագետ

2

180000

360000

22

Գլխավոր մասնագետ /Արարատ, Ավշար/

2

270000

540000

23

Առաջատար մասնագետ/գյուղերում/

2

220000

440000

24

Առաջին կարգի մասնագետ /գյուղերում/

16

180000

2880000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

28

 

6080000

 

Ֆինանսական բաժին

25

բաժնի պետ

1

330000

330000

26

գլխավոր մասնագետ

1

270000

270000

27

առաջատար մասնագետ

2

220000

440000

28

առաջին կարգի մասնագետ

1

180000

180000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1220000

Եկամուտների հաշվառման և գանձումների բաժին

29

բաժնի պետ

1

330000

330000

30

գլխավոր մասնագետ

1

270000

270000

31

առաջատար մասնագետ

2

220000

440000

32

առաջին կարգի  մասնագետ

1

180000

180000

 

Ընդամենը

5

 

1220000

Իրավաբանական  բաժին

33

բաժնի պետ

1

330000

330000

34

գլխավոր մասնագետ

գլխավորմասնագետ /ՔԿԱԳ/

1

1

270000

270000

270000

270000

35

առաջատար մասնագետ

1

220000

220000

36

առաջին կարգի  մասնագետ

1

180000

180000

37

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1270000

Կրթության, սպորտի, մշակույթի,  երիտասարդության ևառողջապահության բաժին

38

բաժնի պետ

1

330000

330000

39

Գլխավոր մասնագետ սոց .ոլորտի

1

270000

270000

40

Գլխավոր մասնագետ զարգացման և ներդրումների գծով

1

270000

270000

41

առաջատար մասնագետ

1

220000

220000

42

առաջին կարգի  մասնագետ

1

180000

180000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1270000

Գյուղատնտեսության ևհողօգտագործման

43

բաժնի պետ

1

330000

330000

44

գլխավոր մասնագետ

1

270000

270000

45

առաջատար մասնագետ

2

220000

440000

46

առաջին կարգի  մասնագետ

1

180000

180000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1220000

Քաղաքաշինության

47

բաժնի պետ

1

330000

330000

48

գլխավոր մասնագետ

1

270000

270000

49

առաջատար մասնագետ

2

220000

440000

50

առաջին կարգի  մասնագետ

1

180000

180000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1220000

 

 

 

 

 

 

                            Ներքին աուդիտի բաժին

   

51

բաժնի պետ

1

330000

330000

52

Առաջատար մասնագետ

1

220000

220000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

 

550000

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող

53

Քարտուղարուհի

1

180000

180000

54

Գործավար-օպերատոր

3

180000

540000

55

Վարորդ

2

220000

440000

56

Հավաքարար

2

130000

260000

57

տնտեսվար

1

180000

180000

58

բանվոր փականագործ

1

150000

150000

59

տեխ . սպասարկող գյուղերում

25

100000

2500000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

33

 

4250000

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

112

 

24020000

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner