Այսօր: Հինգշաբթի, 20 Հունիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 148
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 126
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՀՐԱՉ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2022 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ 7 ՄԻԿՐՈՌԵԳԻՈՆԱԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎՇԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ (ԳՈՏԵՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

         Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 29-րդ մասով, «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 143 հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի 03.06.2020թ. թիվ 2-4 դրական եզրակացությունն ու համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը,

ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1.             Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի «Արարատ 7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Արարատ համայնքի Ավշար բնակավայրի գլխավոր հատակագծի նախագիծը (գոտևորման նախագիծը)  համաձայն հավելվածի:

 

2.                Գլխավոր հատակագծով սահմանված` հողամասերի նպատակային կամ գործառնական նշանակությունները համարել փոփոխված «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 143 հոդվածի 5-րդ մասի դրույթի պահանջի ապահովման պայմանով և հավելվածի   «Հողերի օգտագործման սխեման (հողամասերի կատեգորիայի տրանսֆորմացիան)» գծագրին (Այսուհետ` Գծագիր) և նրանում սահմանված կառուցապատման փուլերին  համապատասխան, ընդ որում.

 

 

 

       Ավշարի Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

 

N

Ինսեքսը գծագրի վրա

Առկա նպատակային  նշանակությունը

Տարածքի

մակերեսը

Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային նշանակությունը

Տարածքի

մակերեսը (հա)

1

2

3

4

5

6

Առաջնահերթ (մինչև 5 տարի)

1

4.7 հա արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր, որից՝

 

Բնակավայրի հողեր

 

 

Ա-I

գյուղարտադրություն

1,64 հա

տնամերձ

1,64 հա

 

Ա-II

գյուղարտադրություն

0,65 հա

տնամերձ

0,65 հա

 

Ա-III

գյուղարտադրություն

0.03 հա

տնամերձ

0.03 հա

 

Ա-IV

գյուղարտադրություն

0.03 հա

ընդհ. օգտ. փողոցներ

0.03 հա

 

Ա-V

գյուղարտադրություն

0.38 հա

հասարակական կառուցապ.

0.38 հա

 

Ա-VI

գյուղարտադրություն

0.16 հա

տնամերձ

0.16 հա

 

Ա-VII

գյուղարտադրություն

1.81 հա

տնամերձ

1.81 հա

ընդամենը

4.7 հա

2

15.06հա գյուղատնտեսական հողեր, որից `

 

Բնակավայրի հողեր

 

 

Գ-I

վարելահող

0,13 հա

ընդհ. օգտ. փողոցներ

0,13 հա

 

Գ-II

արոտ

7,64 հա

հասարակական կառուցապ.

7,64 հա

 

Գ-III

այլ հողատեսքեր

1,02 հա

հասարակական կառուցապ.

1,02 հա

 

Գ-IV

այլ հողատեսքեր

0,31 հա

ընդհ. օգտ. փողոցներ

0,31 հա

 

Գ-V

այլ հողատեսքեր

3,00 հա

հասարակական կառուցապ.

3,00 հա

 

Գ-VII

վարելահող

0.35 հա

տնամերձ

0.35 հա

 

Գ-VIII

վարելահող

0.51 հա

հասարակական կառուցապ.

0.51 հա

 

Գ-IX

վարելահող

2.10 հա

հասարակական կառուցապ.

2.10 հա

ընդամենը

15.06 հա

3

382.42 հա գյուղատնտեսական հողեր, որից՝

 

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

 

 

Գ-X

արոտ

383.4 հա

ընդերքօգտագործման հողեր

383.4 հա

 

Գ-XI

արոտ

0.62 հա

ընդերքօգտագործման հողեր

0.62 հա

 

Գ-XII

արոտ

0.31 հա

ընդերքօգտագործման հողեր

0.31 հա

ընդամենը

384.33 հա

Միջնաժամկետ (5-10տարի)

4

3.14 հա գյուղատնտեսական հողեր, որից `

 

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր

 

 

Գ-I

այլ հողատեսքեր

1.23 հա

կոմունալ (մաքրման կայան)

1.23 հա

 

Գ-II

արոտ

1.91 հա

կոմունալ (ՕԿՋ)

1.91 հա

ընդամենը

3.14 հա

5

0,315 հա բնակավայրի հողեր, որից՝

 

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

 

 

Բ-I

տնամերձ

0,14 հա

գյուղարտադրություն

0,14 հա

 

Բ-II

տնամերձ

0,11 հա

գյուղարտադրություն

0,11 հա

 

Բ-III

տնամերձ

0.065 հա

գյուղարտադրություն

0.065 հա

ընդամենը

0,315 հա

Հեռանկարային (10-15տարի)

 

6

48.9 հա գյուղատնտեսական հողեր, որից՝

 

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

 

 

Գ-I

արոտ

48.9 հա

ընդերքօգտագործման հողեր

48.9 հա

ընդամենը

48.9 հա

7

1,06 հա բնակավայրի հողեր, որից՝

 

Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

 

 

Բ-IV

տնամերձ

0,55 հա

գյուղարտադրություն

0,55 հա

 

Բ-V

տնամերձ

0,51 հա

գյուղարտադրություն

0,51 հա

ընդամենը

1,06 հա

                               

 

Հողամասերի ֆունկցիոնալ նշանակությունների փոփոխությունները

N

Ինսեքսը գծագրի վրա

Առկա ֆունկցիոնալ  նշանակությունը

Տարածքի

մակերեսը

Գլխավոր հատակագծում փոփոխված ֆունկցիոնալ նշանակությունը

Տարածքի

մակերեսը (հա)

1

2

3

4

5

6

Առաջնահերթ (մինչև 5 տարի)

1

0,0627 հա բնակավայրի հողեր, որից՝

 

 

Ֆ-I

բնակելի կառ. (անհատական)

0,06 հա

հասարակական կառուցապ.

0,06 հա

 

Ֆ-II

ընդհ. օգտ. (անցում)

0,0027 հա

հասարակական կառուցապ.

0,0027 հա

ընդամենը

0,0627 հա

Հեռանկարային (10-15տարի)

2

1,25 հա բնակավայրի հողեր, որից՝

 

Ֆ-I

ընդհ. օգտ. փողոցներ

1,25 հա

հասարակական կառուցապ. (մարզադաշտ)

1,25 հա

 

Ֆ-II

ընդհ. օգտ. փողոցներ

2,64 հա

բնակելի կառ. (անհատական)

2,64 հա

ընդամենը

3,89 հա

                         

 

3.   Ճյուղային և համայնքային զարգացման ծրագրերում սահմանված կարգով ներառել գլխավոր հատակագծի իրականացման համապատասխան միջոցառումներն` ըստ սահմանված հերթականության և «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 143 հոդվածի 14-րդ և 30-րդ մասերին համապատասխան` հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխությունները պետական գրանցում ստանալուց հետո ընդգրկել համայնքի հողային ֆոնդի տարեկան ընթացիկ հաշվառման տվյալներում, համայնքի հողային հաշվեկշռում և արտացոլել համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՀՐԱՉ ԴԱՎԹՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner